ankomstområde

Billedet illustrerer boligens “indkørsel”, et afskærmet område som man kan bruge til ophold, parkering af cykler mv.